உடற் பருமன். டாக்டர் நொஸ்ராடடன் போலல்லாமல் : (பெண்மை அழகு, உடல்நலம், உங்கள் கனவுகளின் உடல்)  (Tamil Edition) por ஜோஸ் ரூபென் அமடோர்

உடற் பருமன். டாக்டர் நொஸ்ராடடன் போலல்லாமல் : (பெண்மை அழகு, உடல்நலம், உங்கள் கனவுகளின் உடல்) (Tamil Edition) por ஜோஸ் ரூபென் அமடோர்

Titulo del libro: உடற் பருமன். டாக்டர் நொஸ்ராடடன் போலல்லாமல் : (பெண்மை அழகு, உடல்நலம், உங்கள் கனவுகளின் உடல்) (Tamil Edition)

Autor: ஜோஸ் ரூபென் அமடோர்

Número de páginas: 30 páginas

Fecha de lanzamiento: November 16, 2018

உடற் பருமன். டாக்டர் நொஸ்ராடடன் போலல்லாமல் : (பெண்மை அழகு, உடல்நலம், உங்கள் கனவுகளின் உடல்) (Tamil Edition) de ஜோஸ் ரூபென் அமடோர் está disponible para descargar en formato PDF y EPUB. Aquí puedes acceder a millones de libros. Todos los libros disponibles para leer en línea y descargar sin necesidad de pagar más.

ஜோஸ் ரூபென் அமடோர் con உடற் பருமன். டாக்டர் நொஸ்ராடடன் போலல்லாமல் : (பெண்மை அழகு, உடல்நலம், உங்கள் கனவுகளின் உடல்) (Tamil Edition)

உலக மக்கள்தொகையில் 20 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோர் உடல் பருமனை அடைந்துவிட்டனர்.
உலக மக்களில் 100 சதவிகிதத்திற்கும் மேலானவர்கள் தங்கள் கனவுகளின் உடலைக் கொண்டிருப்பதைக் கூட கனவு காண்கிறார்கள்.
பலர் ஏற்கெனவே அறிந்திருக்கும் ஒன்றை நான் தெளிவுபடுத்த வேண்டும், ஆனால் அதை விளக்கி எப்படி என்று எனக்கு தெரியாது.
பரிபூரண உடல் மற்றவர்கள் எவ்வாறு கருதுகிறார்களோ அது அல்ல, ஆனால் அதை நீங்கள் எப்படிக் கருதுகிறீர்கள்.

நான் பெண்மையை நம்புகிறேன்.
உங்கள் கனவுகளின் உடலுக்கு நெருக்கமான சில நடைமுறை குறிப்புகள் இங்கே உள்ளன.